Even voorstellen

Astorian houdt zich sinds geruime tijd succesvol bezig met incassowerkzaamheden. Uw incasso opdracht is bij ons in vakkundige handen. Voor zowel bedrijven als particulieren incasseren wij in heel Nederland snel en doelgericht. Astorian werkt niet met dossier- of burokosten, met het indienen van een opdracht zijn bij ons dus geen kosten gemoeid.

Graag nodigen wij u (als opdrachtgever) eens uit onze dienstverlening verder te verkennen. Staat u bij Astorian te boek als debiteur, kunt u via mail contact met ons opnemen. case@astorian.nl

Mocht u desondanks nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om ons te contacteren.

 
 
 

Incasso

Sinds enige tijd heeft Astorian zich weten uit te bouwen tot een toonaangevend bureau op het gebied van o.a. incassowerkzaamheden. Door onze persoonlijke benadering zijn wij in staat snel een resultaat te boeken.


Uw vordering is bij Astorian vanaf het eerste tot het laatste moment, dus bij de afrekening in uiterst professionele handen. Wij zullen alles in het werk stellen om ons op een juiste en correcte wijze te profileren naar uw debiteuren. Wij zijn ons ervan bewust dat wij een verlengstuk zijn van uw onderneming. Mocht u speciale wensen hebben dan kunt u deze ons melden.


Dankzij ons gevarieerd klantenbestand is niets ons vreemd. Wij hebben wetenschap van alle bestaande branches en gebruiken die kennis optimaal. Wij zien het als taak uw debiteur met voldoende kennis te benaderen zodat wij deze op overtuigende wijze te woord kunnen staan.

 
 
 

Mediation

Conflict?? Oplossen is beter dan escalatie…! Maar hoe?

Een conflict ontstaat vaak sneller dan een oplossing daarvan.
Sterker nog: door een conflict niet (tijdig) te onderkennen dreigt escalatie en/of (ogenschijnlijke) onoplosbaarheid van het geschil.
Het resultaat daarvan is uiteindelijk in veel gevallen de gang naar de rechter, met als gevolg een verdere verharding van standpunten, oplopende kosten en een (nog) verder verwijderde oplossing van het conflict. En dat alles kost geld. Veel geld.

Daar is echter een remedie voor: Mediation
Zoals u wellicht weet is dat een vorm van geschilbeslechting, waarbij in informele gesprekken tussen de conflictpartners (en hun eventuele belangenbehartigers) onder leiding van de neutrale mediator wordt gezocht naar de daadwerkelijke oorzaken van het conflict én naar de mogelijkheden de geschilpunten duurzaam op te lossen.
De mediationprocedure wordt begonnen én afgesloten met een door partijen te ondertekenen overeenkomst. Aldus zijn de gemaakte afspraken juridisch bindend.

Wat is Mediation

Bemiddeling is een poging van een bemiddelaar om twee personen of groepen die een geschil hebben tot elkaar te brengen om tot een oplossing te komen. Bemiddeling is vooral nuttig, als rechtstreekse onderhandeling tussen de partijen belemmerd wordt door een wederzijds gebrek aan vertrouwen. Bemiddeling kan zelfs werken, als één van beide partijen zo kwaad of beledigd is, dat hij weigert nog langer met de andere partij te praten. Conflictbemiddeling wordt ook wel Mediation (Engels voor 'bemiddeling') genoemd, of in slecht Nederlands mediatie.

Daarbij wordt als nuance genoemd, dat mediation het gezamenlijk door partijen zelf oplossen van een geschil is met behulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. Zijn rol is proberen om de emotie uit het conflict te halen en te zoeken naar een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is.

Het doel van bemiddeling is niet een oplossing waar alle partijen enthousiast over zijn; het doel is slechts een oplossing waar beide partijen zich bij neer kunnen leggen, een compromis.


 
 
 

Contact

Voor meer informatie kunt u bellen bellen.

Bel  088 8884884 (lokaal tarief)

email: info@astorian.nl